Lege-oharra

Lege-oharra

Zarauzko Udalak datuak tratatzen ditu herriko turismoaren kudeaketan eta sustapenean, establezimendu publikoen eta jolas jardueren eta jaien eta beste ekitaldi batzuen antolaketan eta kudeaketan; eta hori, hauen arabera: 2/2016 Legea, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa, eta 7/1985 Legea, Toki araubidearen oinarriak arautzen dituena. Interesdunak eskubidea du bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta horien tratamendua mugatu edo horren aurka egiteko. Horretarako, komunikazio bat bidaliko du Udalaren helbidera edo dbo-dpd@zarautz.eus helbide elektronikora; Datuak Babesteko Politikari buruzko informazioa zabal dezake www.zarautz.eus helbidean.